Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web glucoactive.top. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web glucoactive.top, bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận các điều khoản được quy định dưới đây. Nếu không đồng ý với các điều khoản này, bạn không được phép sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các tài liệu, thông tin, hình ảnh, logo và nội dung khác trên trang web glucoactive.top là tài sản sở hữu độc quyền của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan. Bạn không được phép sao chép, tái bản, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào mà không được sự cho phép từ chúng tôi.

Mọi vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ sẽ bị xem xét và chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

2. Trách nhiệm của bạn

Khi sử dụng trang web glucoactive.top, bạn cam kết không vi phạm bất kỳ quyền của người khác, không gây hại cho trang web hoặc hành vi làm ảnh hưởng đến trang web. Bạn cũng đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây gián đoạn hoặc làm hỏng hệ thống của chúng tôi.

  • Bạn không được phép sử dụng trang web glucoactive.top để truyền tải hoặc phân tán bất kỳ nội dung vi phạm pháp luật, đồi trụy, phỉ báng hoặc xuyên tạc.
  • Bạn không được phép xâm nhập hoặc cố gắng xâm nhập vào hệ thống bảo mật của trang web glucoactive.top hoặc thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng.
  • Bạn không được phép sử dụng trang web glucoactive.top với mục đích thương mại hoặc tiếp thị không được phép mà không có sự cho phép từ chúng tôi.

3. Thay đổi và chấm dứt dịch vụ

Chúng tôi có quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ.

4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, đôi khi việc truyền thông tin trên Internet không hoàn toàn an toàn. Bạn chịu rủi ro khi chia sẻ thông tin cá nhân trực tuyến và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro nào phát sinh từ việc này.