Chính sách bảo mật

Khi ghé thăm và tương tác với trang web glucoactive.top, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau:

- Thông tin cá nhân cung cấp tự nguyện như tên, địa chỉ email, số điện thoại khi người dùng đăng ký tài khoản hoặc liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ.

- Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập tự động như địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập và trang web đã truy cập trước đó.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập được để cung cấp và cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi. Các mục đích sử dụng thông tin cá nhân có thể bao gồm:

  • Đăng ký và quản lý tài khoản người dùng.
  • Gửi thông tin, thông báo và tin tức liên quan đến dịch vụ.
  • Phản hồi và hỗ trợ khi người dùng liên hệ với chúng tôi.
  • Cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng bằng cách triển khai các biện pháp bảo mật thích hợp. Chúng tôi tuân thủ các quy tắc và quy định về bảo mật thông tin và giảm thiểu rủi ro mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép.

  • Chúng tôi sử dụng phương thức mã hóa để bảo vệ thông tin cá nhân trong quá trình truyền tải.
  • Chúng tôi giới hạn quyền truy cập thông tin cá nhân chỉ cho nhân viên cần thiết để thực hiện công việc của họ.
  • Chúng tôi duy trì hệ thống bảo mật để ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin cá nhân.

4. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi không chia sẻ, tiết lộ hoặc bán thông tin cá nhân của người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của người dùng hoặc đáp ứng yêu cầu pháp lý.

Ngoại trừ các trường hợp trên, chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba theo các phương thức được quy định trong Chính sách quyền riêng tư này.