Chính sách cookie

Cookie là những tệp văn bản nhỏ chứa tin nhắn văn bản được lưu trữ trên trình duyệt của bạn hoặc trên đĩa cứng của bạn. Chúng cho phép chúng tôi nhận biết người dùng và cái gì họ đã làm trong quá khứ.

Các loại cookie khác nhau có thể được sử dụng để thực hiện các chức năng khác nhau, ví dụ như nhận diện bạn khi bạn quay lại trang web của chúng tôi, giúp chúng tôi cung cấp nội dung cá nhân hóa cho bạn hoặc giúp chúng tôi phân tích cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

2. Các loại cookie mà chúng tôi sử dụng

- Cookie cần thiết: Đây là những cookie cần thiết để cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu, chẳng hạn như truy cập vào khu vực riêng tư của trang web.

- Cookie chức năng: Đây là những cookie giúp chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn mà bạn đã thực hiện, như ngôn ngữ hoặc vùng địa lý của bạn, để chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa hơn cho bạn.

  • Cookie phân tích: Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chẳng hạn như trang bạn đã truy cập và liên kết bạn đã nhấp vào. Thông tin này giúp chúng tôi hiểu hơn về khách hàng của chúng tôi và cải thiện trang web của chúng tôi.

3. Quyền lực của bạn

Bạn có thể chọn từ chối sử dụng cookie hoặc cài đặt trình duyệt của bạn để từ chối cookie. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối sử dụng cookie, có thể có một số tính năng trên trang web của chúng tôi không hoạt động đúng cách.